Trang Trí Nội Thất
 
Chất liệu trai trắng, trai đen, xác trắng, xác đen, cửu khổng xanh, ốc xanh, ốc đỏ, trai đen ta, cửu khổng nhật
xác vàng