Đĩa bịt đồng vỏ trai

Mã: dkt

Giá: 1.200.000đ

Chia sẻ:

Chi tiết sản phẩm

Đĩa bịt đồng vỏ trai 

kích thước 18x12cm làm bằng mảnh vảo trai rất đặc biệt 

Sản phẩm cùng loại