khảm ốc xà cừ, khảm ốc cũng giống như khảm trai chỉ khác con ốc và con trai biển

Vỏ con trai

650.000 đ

Mảnh vỏ trai

650.000 đ

Ốc xà cừ

Liên hệ

Vỏ trai

Liên hệ

Ốc xà cừ

Liên hệ

ốc xà cừ

Liên hệ

Ốc biển

Liên hệ

Ốc khảm xà cừ

1.500.000 đ

Ốc biển

1.500.000 đ

Vỏ trai

850.000 đ