Khung ảnh khảm trai dùng để ảnh thờ, ảnh nghệ thuật, anh chân dung

Giá gỗ khảm ốc

20.000.000 đ

bàn ăn gỗ gụ

24.500.000 đ

bàn ăn gỗ trắc

112.000.000 đ

bàn ăn gỗ

20.000.000 đ

bàn ăn gỗ hương

34.800.000 đ

bàn ăn

20.000.000 đ

bàn ăn

25.000.000 đ

Bàn ăn tròn

27.000.000 đ

Bàn ăn bếp 2013

28.000.000 đ

Bàn ăn gỗ

25.000.000 đ