Tráp gỗ khảm trai, ốc dùng trang trí phòng khách, dùng để dựng ấm chén