25 Tháng 3, 2016
Làng nghề khảm trai

Khảm trai, khảm xà cừ hay cẩn xà cừ là một nghề thủ công lâu đời của...

Đọc thêm